• Marketing w mediach interaktywnych
  • Studia pedagogiczne
  • program MBA
  • BHP
  • Kryminalna
  • Analityk
  • image
Previous Next

Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

PROMOCJA tylko 1000 zł za semestr!

Opis studiów

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika to trzysemestralny program kwalifikacyjny, przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym, w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.

Cele studiów podyplomowych

uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy za dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, średnim i głębokim,

zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności w nauczaniu, niepełnosprawnymi

 zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań, w tym z zakresu metod i technik rehabilitacji i  rewalidacji, które stosowane są w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatem studiów podyplomowych oligofrenopedagogika są nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowani problematyką trudności w uczeniu się  oraz niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzieży.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Wykształcenie pedagogiczne


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz U. z 2012 r. nr 25, poz. 131)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 17.11.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1487).


Organizacja studiów 

  • trzy semestry
  • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
  • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
  • ilość godzin: 350 h (w tym seminarium/projekt) + 120 h praktyk

Kierownik studiów: dr Adam Gogacz

Miejsce składania dokumentów:

Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, ul Sienkiewicza 9 pok. 302

tel. 42 664 66 99, fax 42 636 55 32

email: podyplomowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz formularz rekrutacyjny