• Marketing w mediach interaktywnych
 • Studia pedagogiczne
 • program MBA
 • BHP
 • Kryminalna
 • Analityk
 • image
Previous Next

 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

III edycja rozszerzona

Opis studiów

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w  najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

Umożliwia podjęcie pracy w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych w kalach I-III
 • świetlicach terapeutycznych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

Cel studiów 

 • Uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej),
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania terapii pedagogicznej,
 • poszerzanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem wymagającym.

Adresaci studiów

Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne.

Uzyskane certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela na I etapie edukacyjnym.

Wymagania stawiane kandydatom na studia

Złożenie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do wykonywania zawodu nauczyciela.


Podstawa prawna studiów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz U. z 2012 r. nr 25, poz. 131)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 17.11.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1487).


Organizacja studiów

 • trzy semestry
 • system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium/projekt)
 • Ukończenie studiów wymaga odbycia 150 h praktyk nauczycielskich
 • Przyjęcie na studia wymaga: złożenia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie wyższe, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Kierownik studiów: dr Adam Gogacz

Miejsce składania dokumentów

Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 pok. 302

tel. 42 664 66 99, fax 42 636 55 32

email: podyplomowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pobierz formularz rekrutacyjny